SKPF:s 23:e Kongress

| 27 september 2021

SKPF:s 23e ordinarie kongress  genomfördes  den 21-23 sept 2021 på Aronsborgs konferenshotell i Bålsta.

SKPF:s 23e kongress fick delas upp på två omgångar på grund av pandemin. Omgång 1 genomfördes digitalt den 15 sept 2020 och omgång 2 genomfördes fysiskt den 21-23 sept 2021.

Distrikt Skåne tilldelades 10 st ombud. På grund av olyckliga omständigheter så blev vi 8 st ombud på den fysiska kongressen. Följande avdelningar var representerade:

Avd 5 och avd 23 från Helsingborg, avd 10 från Malmö, avd 25 från Kristianstad, avd 46 från Ystad, avd 52 från Ängelholm, avd 64 från Landskrona och avd 79 från Hässleholm.

Kongressen återupptogs kl 13.00 den 21 sept.

Vill du veta mer gå in på förbundets hemsida  www.skpf.se. Om SKPF. Kongressen.

Förbundsstyrelsen inkl kansliet har lagt ner ett otroligt arbete på kongressen. Detta visade sig dessa kongressdagar. 68 motioner behandlades med frågor om pensioner, äldreomsorg och bostäder, nytt handlingsprogram för SKPF 2020-2023 ska fastställas. Även organisations- och verksamhetsfrågor behandlades.

Vår förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg lotsade oss fram dessa kongressdagar på ett glatt, trevligt och målmedvetet sätt.

Presidiet med sina 3 ordföranden gjorde ett helt fantastiskt arbete.

Det var inga problem för oss ombud att hänga med i kongressboken.

Man kan skriva mycket mer men jag avslutar denna artikel med ett stort beröm till

personalen på Aronsborgs konferenshotell de var helt underbara, glada, trevligt bemötande, god service och god mat inte minst.

Karl-Erik