Medlemsmöte 24-03-19 i Boliden

| 28 mars 2024

Medlemsmöte med info om framtidens gröna gruvdrift

1

Medlemsmöte för SKPF i Boliden med info om grön gruvdrift
Tisdag den 19 mars var SKPF medlemmar och seniorer i Boliden och Jörns området inbjudna till medlemsmöte i Bergrum Boliden
På programmet stod information och presentation från styrelsen samt en presentation av framtiden gröna gruvdrift hos Boliden Mineral
Ordförande Lars Norman och styrelsen hälsade alla välkomna och uttryckte nog vad alla tycket att det är trevligt att kunna hålla ett medlemsmöte utanför centralorten.
Styrelsen informerade om de aktiviteter i årsprogramet för 2024 som
är planerade, såväl studiecirklar, medlemsmöten som resor. Informationen om
de flerdagsresor som är planerade under vår och sommar väckte stort intresse.
Informationen handlade även om möjligheter att starta upp studiecirklar lokalt
i Boliden och uppmanade medlemmarna att komma med förslag på lämpliga
aktiviteter för detta.
Så var det dags för Lars att hälsa dagens gäst Jonas Ranggård från Boliden Mineral välkommen. Jonas började med en allmän informera om Boliden Mineral och deras
deras olika gruvor som finns i Skellefteområdet, Kristineberg, Garpenberg, Renström, Kevitsa och Aitikgruvan utanför Gällivare som är Europas största dagbrott där man brytare 45 miljoner ton malm årligen, det metaller man i huvudsak bryter i gruvorna är Zink, Koppar, Nickel och Guld. Jonas fortsatte att berätta om Bolidens mål till en framtida hållbar energianvändning med att reducera användning av diesel som drivmedel i truckar och övriga
gruvfordon och ersätta detta med batteridrift. Man kan redan nu se att det kommer att bli
lönsamt i framtiden trots att det är ett högre inköpspris och en något lägre lastförmåga
på batteridrivna truckar och lastmaskiner. Redan idag testar man en batteridriven lastbil
under jord i Kankbergs gruvan samt en självkörande eldriven truck i Aitikgruvan.
Man planerar att Rävliden gruvan ska bli den första gruvan där alla transporter och brytning
ska ske med fossilfria fordon och maskiner.
Lars tackade Jonas för dessa intressanta framtidsplaner och mötet avslutades med en
sopplunch på gruvstugan.

Text Christer Johansson Foto Privat