Årsmöte

| 14 februari 2020

SKPF, avd. 37 Skövde, har haft årsmöte i Frejasalen Skövde med 90 tal deltagare. Ordförande Bo Carlsson hälsade alla välkomna och därefter hölls en parentation för under året bortgångna medlemmar av prästen Sofia Angel. Därefter var det dags för ABF att informera om olika studiecirklar. Underhållningen för dagen bestod av Thomas Landahl som spelade och sjöng många uppskattade låtar. Sedan var det dags för en mysig kaffestund. Efter detta var det dags för mötesförhandlingar, till att leda dessa valdes Åke Mård. Följande val gjordes till ordförande Bo Carlsson, kassör Ingegerd Olsson ordinarie ledamöter Arne Lantz, Ewa-Britt Dahl, Per Rindefors, ersättare Erkki Salmisaari och Lisbeth Johnsson. Revisorer ordinarie Ingvar Carlsson, Birgitta Josefsson och ersättare Ronny Dahlman. Webbansvarig Arne Lantz och Bo Carlsson. Vidare gjordes val till studiekommittéer, trivselkommittéer, ombud ABF, försäkringsombud, trafikombud, ombud Fonus, pressombud, representanter KPR Skövde och Tibro, kommunombud Hjo och Tibro och ansvariga för boulen. Av verksamhetsberättelsen framgår det att det varit 10 styrelsemöten, årsmöte, fem avdelningsträffar med varierande information och underhållning, året avslutades med luciafest på Flämslätt. Vidare har två bussresor till intressanta platser och en resa till distriktets sommarfest i Falköping. Vidare har föreningen deltagit i seniorsmässan på Arena Skövde och boulesektionen varit värd och ordnat distriktsmästerskap med 30 deltagande lag. Studiecirklar och stavgång har varit en del av programmet. Sedan avtackades Majbritt Axen för sina tolv år och Ann-Marie Johansson 2 år, för deras arbete i styrelsen. Dagen avslutades med dragning av lotterierna där ett stort antal lyckliga vinnare drogs. Nästa möte i mars då kommer det att bli underhållning av Tanterna på Bagaren och information om familjejuridik av Kjell Öman.

Avtackning Majbritt Axen

Thomas Landahl Skara