Årsmöte 2020

| 16 februari 2020

Årsmöte Hallsberg 10/2 2020

Vårsäsongen för avd 80 Södra Närke startade upp med ett välbesökt årsmöte. Deltog gjorde också distriktsordförande Agneta Nilsson och gäster från avdelningarna 7,17 och 29.

Efter välkomsthälsning till alla följde en parentation med en dikt av Nils Ferlin, ljuständning och en tyst minut.

Dagordningen fastställdes och val av presidium gjordes. Till ordförande valdes Eivy Åhman Nilsson från avd 7 och till sekreterare Britt-Marie Linvall. Två justerare valdes också.

Verksamhetsberättelse 2019, ekonomisk berättelse 2019 och revisorernas berättelse lades fram och blev alla godkända av mötet.

Mötet beslutade även om ansvarsfrihet för styrelsen.

Val att göra var kassör 2 år, 2 styrelseledamöter 2 år, 3 ersättare i styrelsen 1 år, revisor 2 år, 2 revisorsersättare 1 år, representanter och ersättare till distriktets repskap samt valberedning. Alla poster blev tillsatta förutom en plats i valberedningen för Laxå.

Aktuell styrelse består av: Lisbeth Löfholm ordförande, Gun-Britt Andersson kassör, Britt-Marie Lindvall sekreterare, Christer Eriksson vice ordförande och Ewa Lander. Ersättare: Marina Persson, Kristina Lönngren och Ann Larsson.

När valen var gjorda fick gästerna och distriktsordföranden ordet innan det var dags för kaffe, smörgås och underhållning av Thomas Candell. Han bjöd på medryckande sång och musik som lockade till allsång.

Lars Persson och Astrid Enander avgick från styrelsen och tackades tillsammans med presidiet av med var sin blomsterbukett.

Avdelningens höstresa presenterades. Två nya medlemmar hälsades välkomna med en liten present innan det var dags för lottdragning.

En riktigt trevlig eftermiddag kunde därefter avslutas med att hälsa alla välkomna till nästa möte i Kumla.