Årsmöte 2021

| 4 maj 2021

Årsmöte hölls den 29 april

Ett försenat årsmöte kunde hållas genom att alla medlemmar fått tillskickat sig årsmöteshandlingarna per post vilka några sedan svarat på och godkänt. Närvarande vid själva mötet var därför bara styrelsen och 2 st justerare.

Styrelse efter årsmötet: Lisbeth Löfholm ordförande, Gun-Britt Andersson kassör, Britt-Marie Lindvall sekreterare, ledamöter: Christer Eriksson och Ann Larsson ersättare Kristina Lönngren och Marina Persson.