Medlemsmöte 4/11

| 9 november 2019

Medlemsmöte Equmeniakyrkan Hallsberg

Den 4 november hölls ett medlemsmöte i Equmeniakyrkan Hallsberg. Det blev en stor uppslutning med drygt 90 medlemmar varav en kvinna som deltog i ett möte för första gången. Ordföranden hälsade alla välkomna och ett särskilt välkommen med en liten gåva till förstagångsbesökaren.

Jimmy Borg stod för underhållning genom att sjunga och spela. Han bjöd på en blandad repertoar från bland annat Elvis och Cornelis. Efter underhållningen serverades gott kaffe/te, smörgås och kaka, ordnat av personal från kyrkan.

Patientnämndens Anita Söderlind informerade efter fikat om Patientnämnden. En nämnd som inte många på mötet kände till. Dit kan man vända sig om man är råkat ut för något inom vård och tandvård som man är missnöjd med. Nämnden tar sedan upp det med aktuell vårdgivare.

Mötet avslutades sedan med information om kommande resor, dragning på lotterier och en inbjudan till jullunchen den 2 december i Folkets hus Kumla.

.