SKPF avd 80 höstmöte

| 13 november 2023

Höstmöte i Kumla

Den 2 oktober höll avd 80 sitt höstmöte i Kumla folkets hus. Ca 70 medlemmar deltog. . Innan mötet öppnades underhöll Bärgslagen spelmän. De bestod av 11 personer som bjöd på trevlig musik utförd på nyckelharpor och fioler. Lite allsång blev det också. Därefter serverades fika innan mötesförhandlingarna togs upp. Till ordförande och sekreterare på mötet valdes Lisbeth Löfholm och Britt-Marie Lindvall.och till justerare Margareta Lindqvist och Irene Östlund. Verksamhetsplan och budget för 2024 presenterades. Båda fick godkänt av mötet. Styrelsearvodet och medlemsavgiften föreslogs vara samma som 2023 och det godkändes också. Efter att ha genomgått förhandlingarna gav ordföranden information om distriktets kommande julbordsresa den 6 december med Viking line. Mötet avslutades sedan med dragning på närvaro-och årlotterna där vinsterna var fina blommor.