Kallelse

| 6 september 2023

Kallelse

För att få Kallelse till medlemsmötena behöver jag ert mobilnummer. Vänligen meddela undertecknad vilket mobilnummer du har om du inte har rapporterat in det i samband med din ansökan om medlemskap.
mvh
Eva Fors
070-3206066