Medlemsmöte den 12/10

| 12 oktober 2020

Medlemsmötet på Hullsta Gård den 12/10

Vi har haft  medlemsmöte med endast ett 20-tal medlemmar närvarande.

Efter att Ordf. Eva öppnat mötet och hälsat nya som gamla medlemmar välkomna överlämnade hon ordet till Fotvårdsterapeut Ulla Ekström från Långsele som pratade om vikten av att sköta sina fötter. Hon visade bilder och gav även tips på enkla rörelser som är bra för fötter och ben. Hon hade även med lite skor och andra produkter för den som var intresserad.

Mötet fortsatte : Vi enades om att medlemsavgiften kvarstår på 175kr. Verksamhetsplan och budget godkändes av mötet.

Mötet avslutades med kaffe o macka!

Nästa möte blir den 7 dec. kl.11.00 på Hullsta Gård. Nomineringsmöte.

Anna L.

Produkter att bekanta sej med.

Ulla Ekström Fotvårdsterapeut från Långsele.