Höstmötet 2020

| 13 augusti 2020

Höstmötet 2020 är inställt

Årets höstmöte i avd 28

Myndigheterna kommer inte att släppa på mötesrestriktionerna under hösten vilket påverkar vår verksamhet under resten av året. Höstmötet kommer därför inte att genomföras som planerat.

Höstmötet har bland annat att besluta om budget och medlemsavgiften för 2021 och styrelsen föreslår därför att såväl budget som medlemsavgift ska lämnas oförändrad. Medlemsavgiften är för närvarande 200 kronor per år.

Senast vid årsmötet 2021 måste vi ta formella beslut rörande budget och medlemsavgift.

Om ni har några synpunkter är ni välkomna att höra av er.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Avd. 28