Information från Programgruppen våren 2021

| 3 maj 2021

Anmälningsrutiner till avd 28:s aktiviteter

Med anledning av att vi har restriktioner från Folkhälsomyndigheten att förhålla oss till kommer följande att gälla för alla aktiviteter som vi planerar:

Anmäl er till aktiviteterna men betala inte in eventuell avgift förrän ni har fått bekräftelse på att aktiviteten kommer att genomföras.

I anmälan måste ni ange:

– Vilken aktivitet det gäller

– Namn, medlems- eller personnummer samt telefonnummer