Inlägg om pensioner

| 23 maj 2022

VAD GÖRS ÅT VÅRA PENSIONER? Lidingö på vårkanten 2022.

Dagligen ser vi i press och TV att pensionerna har en nivå som endast räcker till det allra nödvändigaste. Vi som har varit med länge som pensionärer har sett att höjning av vår levnadsstandard har blivit mindre år från år genom att utbetalningarna från pensionssystemet sjunker. Den sk bromsen kostar oss pensionärer stora pengar. Ingen vet om den kommer tillbaka. Aktivering av bromsen i den automatiska balanseringen beror bl a på att man trots löften tog pengar därifrån till statsbudgeten i början av 2000-talet.

Bromsen bort
För att komma till rätta med alla tokigheter som är inbyggda i pensionssystemet behövs radikala drag.
Jag följer vår nuvarande förbundsordförande försök att få Kommunal med på vagnen och det är bra för att sätta press på makthavarna. Vi behöver all hjälp för att nå fram till politikerna.

Hur får man en snabb lösning till bättre pensioner?
Avgiften till systemet höjs rimligen till 19 %. Avgifterna som ligger över brytpunkten (dvs 8 x inkomstbeloppet), som idag går direkt till statskassan, läggs till pensionssystemet ca 17 miljarder, en relativt liten summa i det hela, men alltid något. Sen har vi AP fonden som innehåller ca 1300 miljarder kronor som vi kan tulla på. (Ja det är svårt att få fram en exakt siffra hur stora fonderna är men
det är mycket pengar.) För att dessa nya resurser också skall kunna komma dagens pensionärer tillgodo behöver räknereglerna ändras. Och det är verkligen på tiden.
Min stora “käpphäst” pensionsomräkningen ska i högre grad följa löneutvecklingen genom att den s k normen 1,6 % för följsamhetsindexeringen slopas eller halveras. Detta gör att det blir ett hårt tryck på systemet. En höjning av avgiften med ytterligare 1-2 %, men vi pensionärer ska väl inte alltid betala med sämre pensioner.

En ytterligare förstärkningskälla är att slopa PPM för kommande generationer och sätta av pengarna till inkomstpension och ge pensionsrätt. Ett rätt drastiskt förslag men det tål att tänka på.

Det är mycket siffror och svårbegripliga ställningstaganden som tagits under åren men nu behöves en förenkling och mer pengar i portmonnän. Vi har val till hösten och det gäller att få politikerna med på vagnen, det räcker inte med att vi pensionärsorganisationer knyter näven i fickan utan tar upp den och slår den i bordet så det hörs. Ja vilket bord vi ska slå det i är en fråga som jag och fler ställer oss. Vi är en stor grupp pensionärer, ca 1,5 miljoner, som är över 70 år och vi måste se till att vi hörs och syns.

Ekonomi
Det finns en ekonomisk aspekt på det hela om pensionerna som man löser i och med ovanstående tankar och förslag. Det stora landet i väster löser det genom att ge ut pengar så ekonomin kommer igång. Varför gör vi inte likadant i Sverige, höj pensionerna då kan vi handla och på det viset får både vi och staten/regionen/kommunen pengar. Här får man se upp så inte inflationen äter upp allt. Men den frågan lämnar en 80-årig gubbe därhän.

Nu ska vi inte bara se på de negativa sidorna. År 2021 blev det en slant för de sämst ställda och kommande år ska skattebördan för oss pensionärer lättas. En osäkerhet finns i och med att den nya regeringen förhandlat fram att garantipensionerna ska höjas med ett antal kronor under 2022. Även detta ett plus.

Ja det är bra, man undrar varför vänta. Tanken slår var och en. Det är val i höst och ska frågan om pensioner försvinna från dagordningen?

Läsning och Kunskap
Många av frågorna som jag tagit upp samt förslag har ältats genom åren men inte fått någon lösning. Jag var med i Pensionärsekonomiska gruppen (PEG) där frågorna stötts och blötts. För den som vill förkovra sig finns “Pensionerna på villovägar” av KG Scherman och “Pensionssystemet, blev det som tänkt?” där alla pensionärsorganisationerna låg bakom. Läsvärda allster.

En som varit med länge
Owe Landgren 2022-05-02