Konstcirkeln fortsätter inte i höst

| 9 april 2020

Vårens konstcirkel fortsätter inte i höst, vi återkommer med den till våren 2021.

Vårens konstcirkel hann bara ha ett par träffar innan den måste ställas in. P.g.a. den pågående pandemin har vi ställt in planerade aktiviteter under våren och hösten. Därför planeras cirkeln att återupptas  under våren 2021. Cirkelledaren kommer att ta kontakt med samtliga deltagare.