Viktig information - Anmälan till aktiviteter och betalning

| 24 april 2024

Anmälan till våra aktiviteter sker under expeditionstid kl 10-12, helgfria torsdagar, till tel 070-641 81 32.

Anmälan till våra aktiviteter, som är bindande, sker under expeditionstid kl 10-12, helgfria torsdagar, till tel 070-641 81 32. OBS. Det går inte att anmäla sig till aktiviteter via telefonsvararen. Du kan anmäla dig via e-post till stockholm.avd28@skpf.se. Ange då namn, personnummer och telefonnummer. OBS. Vid anmälan till aktiviteter med begränsat antal deltagare, avvakta bekräftelse innan du betalar in avgift. Betalning till plusgiro 70 03 10-6 eller via Swish 1231805969, glöm inte att ange ditt namn och den aktivitet du betalar för. Har betalningen inte inkommit enligt utsatt tid överlåtes din plats till den väntelista som vi upprättat. När förtäring ingår måste den som har speciella önskemål ifråga om maten meddela detta vid anmälan. Vi kommer att förlägga våra möten i olika lokaler, dessa anges under respektive inbjudan till aktivitet.