Månadsmöte

| 13 september 2023

Medlemsmöte 21 september

Vi hade vårt första möte för hösten den 21 september i Hagakyrkan. Det var ca 40 personer som deltog. Ordförande Per Lundblom hälsade välkommen och säkerhetsansvarige Hans Wiklund föredrog säkerhetsfrågor och talade om var utrymningsvägarna ligger. Mötet handlade företrädesvis om att gå från att vara en avdelning till att bilda en klubb. Klubben kommer då att tillhöra avdelning 4 i Sundsvall. Efter en del frågor och diskussioner utsågs två kontaktpersoner gentemot avd 4. Det blev Per och Gun Otmalm. Dessutom kommer de tillsammans med våra ansvariga för bridge (Åke Karlsson), boule (Lars Westin) och Qigong samt läsecirkel (Janet Carlsson och Marianne Strand) att bilda en arbetsgrupp. Vi fortsätter som tidigare med möten en gång per månad. Per hälsade nya medlemmar välkomna innan det blev fika med god smörgås. Dagens underhållning svarade Sture Nordlund med Gunilla för. Mötet avslutades som vanligt med lotteridragning.