Medlemsmöte

| 23 april 2023

SKPF:s medlemsmöte 20 april 2023

Ett femtiotal medlemmar samlades i Domkyrkocentrum för att ta del av information från Växjö kommuns anhörigkonsulenter och demenssjuksköterska. Dessa två gav en givande presentation av sina arbeten med hjälp och stöd till både de drabbade och deras anhöriga. Vikten av tidiga insatser betonades. Man kan alltid kontakta dem med frågor, funderingar och för att få råd. Ordförande tackade för bra information och som tack för informationen överlämnades ett bevis på skänkt minnesgåva till Hjärnfonden.

Efter en välsmakande kaffepaus var det dags för övrig information . Medlemmarna uppmanades att ge förslag på ämnen att ta upp i kommunala pensionärsrådet.

Kommande möten och resor presenterades. Den 8 maj kommer äldre- och socialminister Anna Tenje på besök. Den 1 juni blir det musik och sång med Erling Lundberg.
Den 15 juni avslutas studiecirklarna om Östergötland med en resa till det vackra landskapet.

Årets hemliga resa går den 9 augusti.

Ordföranden uppmanade medlemmarna att komma med förslag på aktiviteter som ni önskar att vi anordnar.

Ordföranden avslutade medlemsmötet och det var dags att gå ut i det vackra vårvädret.