Rapport

| 22 februari 2020

Årsmöte den 20 februari 2020

Den 20 februari hölls årsmöte i Hagakyrkan. 55 närvarande medlemmar. Ordförande Per Lundblom hälsade välkommen och inledde mötet med parentation och en tyst minut för avlidna medlemmar. Därefter valdes Örjan Allegård till ordförande för årsmötet och Marianne Strand till sekreterare. Sedvanliga handlingar genomgicks och sedan förrättades val till olika poster. Ordförande Per Lundblom omvaldes på 2 år och Margareta Höglund vice ordf på 1 år.
Det skulle ha varit fyllnadsval för 2 år sedan, och nu korrigerades det. Marianne Strand valdes till kassör på 1 år (fyllnadsval då avgående kassör hade 1 år kvar), ledamot Janet Carlsson omval på 2 år och nyval på 1 år för ersättare Gun Otmalm och Gerd Hallin. Övriga nyval var revisorsersättare på 1 år Tommy Hallin, Margot Falkenström KPR på 3 år och Karin Lundblom som mötesvärdinna på 1 år. När samtliga val var avklarade tog Margareta över. Hon hälsade 2 nya medlemmar välkomna Marita Sköld och Tommy Olsson. Vidare presenterades resan till Dalhalla igen, men inga fler intresserade, varför kvarvarande platser lämnas tillbaka till Byberg & Nordin, som tog emot med glädje. Stort tryck efter platser. Ett studiebesök på teatern äger rum den 12 mars och de som är intresserade kan gå med på lunch före besöket. Nästa resa är till Norderön i Jämtland och går måndagen den 8 juni. Vi besöker ett gårdsmejeri där vi också äter en sen lunch. Per fortsatte informationen med att berätta om “kompisbord”, som han nämnt tidigare, men är nu bestämt till den 10 mars kl 14 på IKEA. Kom och var med och njut av samvaron. Den 27 maj blir det SKPF-dag och då håller man till i Bergeforsparken. Mer info kommer. Till slut så blev det då fika med kaffe och smörgås och avslutning med lotteri.