BOULE-gruppen kämpar vidare

| 27 april 2023

Ett besök på Boulebanan i dag och tittade på de 8 deltagare som hittat dit. Några bilder blev det.