KOM-KÖRENS AVSLUTNING 2021

| 14 december 2021

Vår egen kör samlades denna dag till den årliga avslutningen efter detta turbulenta år. Körens ledare Hans-Olof Strömdahl hälsade alla välkomna och hoppades på en trevlig sammankomst. Efter en stunds sång bjöds det in till julbordet och alla lät sig väl smaka. Alla önskade varandra en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYT ÅR.