Medlemsmöte 23 augusti 2023

| 23 augusti 2023

Information om Vårvik

Ett knappt sextiotal medlemmar samlades i dag den 23 augusti för höstens upptakt i Strömkarlsgårdens cafè. Inbjuden denna eftermiddag var Malin Nyberg, stadsutvecklingschef från Trollhättans stad informerade om den nya stadsdelen Vårvik där bl.a. det var många aspekter att tänka på. Detta gamla industriområde från 1909 fick inte rivas hur som helst utan skulle på ett fint sätt renoveras. Fladdermöss gjorde också att men inte fick bygga som man ville. Malin avtackades med en blomma och en applåd. Alf redogjorde för vinterns resa till Uddevalla och Gustavsberg restaurang och äta julbord.