STYRELSEN 2020

| 20 april 2020

Telefonlista SKPFs avd 13 Trollhättan.

Ordförande:            Hans MacDonald                        0520 – 97 624

Vice ordförande:   Barbro Larsson                          070 – 730 7759

Kassör:                     Wera Larsson                              0520 – 82 735

Sekreterare:           Maj Mattsson                               0520 – 311 84

Ledamot:                 Maj-Britt Lindbom                    073 – 928 1356

Studier:                    Birgit Höög                                  0520 – 344 54