Årsmöte med tillskott av välfärdsteknik

| 14 juni 2019

Årsmötet i Tranan på Sjuan fick ett uppskattat tillskott när Peter Sandberg, SKPF-förbundet, föreläste om välfärdsteknik

Ett 85-tal medlemmar infann sig i Tranan på Sjuan, dvs den nya adressen Mariehemsvägen 7 M, när kommunalpensionärerna SKPF avd. 45, hade kallat till årsmöte den 12 mars. Morgonfika och bakgrundsmusik mötte medlemmarna när det för de flesta var första gången de besökte de nya lokalerna och för vilka de uttryckte sitt gillande.

Nyligen avflyttade ordförande Christina Andersson hälsade välkommen och öppnade årsmötet. Till årsmötesordförande utsågs Äldrenämndens ordförande Carin Nilsson och till årsmötessekreterare Ingegerd Wejdemar.

Verksamhetsberättelsen speglade en omfattande verksamhet och ett ökande medlemsunderlag. Ekonomin är god trots att vissa fördyringar skapat en måttlig förlust 2018.

Till ordförande 2019 valdes Annette Sandgren som fyllnadsval efter Christina Andersson.

Övriga ledamöter:
Sten Biström, kassör
Görel Lindahl, sekreterare
Barbro Kjellberg, vice ordförande
Åsa Andersson, ledamot
Per Holmström, ledamot
Lennart Lundberg, ledamot
Siv Henriksson, ersättare
Gunvi Lundgren, ersättare
Bengt Roukus, ersättare
Ingegerd Wejdemar, ersättare
Eva Nilsson, ersättare för kassören

Efter valproceduren delades förtjänsttecken ut. Per Holmström fick SKPFs guldnål och blommor efter 9 års styrelsearbete och Siv Henriksson fick silvernålen och blommor för 6 års styrelsearbete. Det var även dragning i lotteriet om två biljetter till sommarens hemliga resa och de vanns av Elsy Carlsson och Britta Lövgren.


Efter avslutat årsmöte intogs scenen av SKPF-förbundets utredare Peter Sandberg. Hans föredragning hade temat Välfärdsteknik. Inledningsvis konstaterades att på 100 år har medellivslängden ökat med 30 år och att andelen äldre ökar och får ett allt längre liv. Äldreboenden hinner inte byggas i takt med den demografiska utvecklingen och då kan digitala lösningar stärka egna resurser och ge ökad självständighet i det egna hemmet.
Att acceptera samhällsförändringarna är viktigt och att samtidigt verka för att dessa sker på våra villkor. Peter visade slutligen exempel på en massa intressanta tekniska lösningar som bådar gott för framtiden och han applåderades entusiastiskt efter föreläsningen.

Avslutningsvis serverades landgångar med dryck vilket intogs under glatt samspråk av de inspirerade årsmötesdeltagarna

 

Text Görel Lindahl Foto Görel Lindahl