Bussresa till Värmland

| 1 september 2019

SKPF:s Västerbottensdistrikt anordnade en upplevelserik bussresa till Värmland den 17 - 22 augusti förbi Wadköping i Örebro. Sedan Rottneros Park, Mårbacka och Lerins konsthall i Karlstad. På hemvägen Picazzostatyn i Kristinehamn och Nobelmuseet i Björkborns Herrgård, Karlskoga. Referatets första bild visar baksidan av Rottneros Herrgård = Ekeby i Gösta Berlings saga.

Förväntansfulla seniorer med buss till Värmland.

LÄNET. Den 17 augusti avreste 47 förväntansfulla medlemmar i SKPF:s distrikt Västerbotten med buss till Värmland. Efter övernattning i Gävle gjordes första besöket på friluftsmuseet Wadköping. Med sina trähus och gårdar skildras där Örebros äldre bebyggelse ända från 1500-talet. Det är Hjalmar Bergmans roman ”Markurells i Wadköping” som gett stadsdelen dess namn. Cajsa Warg har ett eget museum i Wadköping och där kunde man även se originalupplagan av hennes mest kända kokbok ”Hjelpreda i Hushållningen för Unga Fruentimber” som gavs ut 1703 och vars stora förtjänst var att recepten hade vikt- och måttangivelser. Böckerna gjorde henne till en förmögen kvinna.


Från Karlstad gick första utflykten, dag 3, till Rottneros Park intill en av de tre Frykensjöarna. Där mötte en påfallande spirituell guid, Göran Bengtsson, som berättade parkens historia och om dess grundare Svante Påhlsson. Det är nu en unik skulpturpark med en stor trädgårdsanläggning och många fontäner. Rottneros herrgård är Ekeby i Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga och även kavaljersflyglarna finna kvar på området. Herrgården bebos nu av Svante Påhlssons ättlingar medan kommunen driver parken.

 
Från Rottneros Park gick färden direkt till Selma Lagerlöfs Mårbacka vilken nu är en minnesgård som visas genom guidade turer. Efter faderns död gick gården ur släktens ägo till Selmas stora sorg. Men hennes litterära framgångar blev allt större och 1907 kunde hon köpa tillbaka gården. Hon lät bygga om och bygga ut gården 1920-1923 till dess nuvarande utseende. Inne i entrén till huset står en uppstoppad version av gåsen Akka i Nils Holgerssons underbara resa från 1906. Det var en gåva från svenska skolbarn 1926 som hon satte mycket stort värde på. 1894 träffade Selma författarkollegan Sophie Elkan. Hon blev viktig res- och livskamrat samt fick ett rum uppkallat efter sig på Mårbacka – Elkanrummet.
Dag 4 gavs en privat visning av Lars Lerins konsthall i Karlstad. Guiden berättade om Lars Lerins personliga och konstnärliga utveckling samt presenterade en del konstverk mer ingående. Det var tillåtet att fotografera så alla kunde sedan gå runt på egen hand. Några hade turen att skymta en leende Lars Lerin när han hade ett ärende till konsthallen.
Istället för att utnyttja egen tid inne i Karlstad så valde många en extratur ut till Klässbols linneväveri i Arvika. Väveriet grundades av Hjalmar Johanssons familj och startade i den allra blygsammaste skala 1920. Nu är man kunglig hovleverantör av dukar och servetter till Nobelfesten och till svenska ambassader med mera runt om i världen. Väveriet drivs nu av den fjärde generationen.
Resans femte dag gick först till Kristinehamn för besök vid den 15 meter höga Picazzostatyn vid Vänerns strand på nordost-sidan. Sedan fortsatte resan till Karlskoga och ett besök på Nobelmuseet för en guidad tur inne på Björkborns herrgård, ett av A Nobels hem. Han föddes 1833 i Stockholm men växte upp i Ryssland, blev kemist, uppfinnare, donator med mera. Även pappan var uppfinnare, fabrikör i S:t. Petersburg. Där fick barnen privatundervisning och Alfred behärskade fem språk. Så småningom blev han dynamitens uppfinnare och levde ett kringflackande, ensamt liv. Nobel hade dock en 15 år lång relation till Sofie Hess. Totalt fick han över 350 patent på olika uppfinningar. Nobelpriset instiftades efter Alfred Nobels död (1896) tack vare advokat Ragnar Sohlman och brorssonen Emanuel Nobel vilka lyckades förverkliga Alfred Nobels sista vilja trots övriga släktens motstånd.


Hemresan påbörjades under dag 5 med övernattning i Sundsvall före den sista etappen mot Umeå och Skellefteå. Resenärerna uttryckte stor tillfredsställelse med resan och alla dess upplevelser. Inte minst hade man haft tur med regnet! Det regnade bara när alla satt i bussen eller befann sig inomhus, för övrigt hade vädret varit bra. Distriktsordförande Annette Sandgren, även reseledare, framförde ett särskilt tack till förste reseledaren och kassören Gulle-Maj Norén vilken hon ansåg kunde ta åt sig den största äran för den lyckade värmlandsresan.

 

Text Görel Lindahl Foto Görel Lindahl