Bussrundtur i Umeå kringområden

| 22 maj 2024

Den 21 maj gjorde SKPF avd 45 en bussrundtur i Umeås kringområden.

SKPF:s avdelning 45 gjorde den 21 maj en bussrundtur kring Umeås yttre områden. Byggnadsnämndens ordförande Mikael Berglund fungerade som kunnig och underhållande guide för 45-talet bussresenärer.
Resan gick först förbi Hamrinsberget där man nu planerar byggande för främst kontor och bostäder men även för att det ska bli ett tryggt strövområde. Färden gick vidare till kvarteret Östra station där man först stötte på punkthuset där butiker, restaurang, gym med mera kommer att finnas samt det 11-vånings kontorshus som håller på att färdigställas. Det har en byggnad med trästomme, levererat av Martinssons trä, miljövänligt och estetiskt mycket tilltalande. Där kommer bland annat Skatteverket, NCC och Telia att hyra in sig.
När man på avstånd såg över älven till Ön, berättade vår guide att man planlägger byggnationer i norra delen av Ön, och även bland annat för broar över älven så att man snabbt tar sig till arbetsplatser som sjukhuset och centrala delar av Umeå.
I Tomtebogård byggs mest bostadsrätter där trä är det dominerande byggmaterialet, Entréerna var genomgående vackra, där finns ett särskilt parkeringshus samt bilpool och laddstation för elbilar och bussar.
När färden gick västerut berättade vår guide att Nolia nu ska heta Nolia Arena, och på Rödäng planeras för ytterligare 300 lägenheter. Där finns tidigare mest villor och radhus.
Västra länken, vilken planerar att öppnas den 31 augusti, gör att Umedalen och Röbäck då kommer att bli grannar. Mikael menar att det nu kommer att byggas mycket mer i denna ände av Umeå.
På rundturen passerades också Röbäcksliden som blir en ny stadsdel med en blandning av bostadstyper och möjligheter till nya etableringar av service etcetera.
Återkomna till samlingsplatsen i Umeå blev Mikael Berglund varmt avtackad av SKPF:s ordförande, Barbro Kjellberg, för sin utmärkta guidning. Även bussföraren Lasse Johansson fick lovord och båda applåderades livligt. Nöjda resenärer skingrades så småningom åt olika håll.