Höstmöte med berättarföreställning

| 12 oktober 2019

Den 8 oktober hade avdelning 45 sitt Höstmöte vid vilket även projektet Tillsammans mot ensamhet presenterades. Därefter följde en mycket uppskattad berättarföreställning av Greger Ottosson.

 


Höstmöte med berättarföreställning
 

UMEÅ: Ett 40-tal SKPF-medlemmar i avdelning 45 bänkade sig i Tranan på Sjuan den 8 oktober för att delta i Höstmötet. Ordförande Annette Sandgren hälsade alla varmt välkomna varefter hon öppnade mötet. Styrelsens förslag till höjd medlemsavgift med 10 kr till 180 kr/år från 2020 motiverades av kassör Sten Biström med att man bland annat får betala hyra för kansli och möteslokaler från och med 2020.
Förslaget till Verksamhetsplan och medlemsaktiviteter för 2020 presenterades av ordförande och Ingegerd Weidemar presenterade förslagen till studiecirklar. Sten Biström föredrog sedan budgetplaneringen 2020 och besvarade medlemmarnas frågor vilka sedan godkände all planering.
Därefter blev alla bjudna på gott fika varefter Görel Lindahl, s.k. ambassadör i SKPF-distriktet för att sprida kännedom om samt stötta arbetet med projektet Tillsammans mot ensamhet, presenterade själva projektidén och det aktuella läget. Bland annat har SKPF startat Kompisbord på caféer och restauranger på allt fler ställen runt om i landet.
Sedan var det dags för den programpunkt som alla sett fram emot nämligen Greger Ottossons berättarföreställning. Med gitarren i famn berättade han en del om sin bakgrund och kommentarer om modern gav en vink om varifrån hans påbrå kom. Första temat i föreställningen var Dan Anderssons liv och diktning varunder han sjöng några av Dans sånger till gitarr.
Nästa tema var munspelet. Från 4-årsåldern och fram till nu har det varit favoritinstrumentet. Publiken kunde följa utvecklingen från in- och utblåsningar till förmågan att spela tvåstämt. Där fanns samtidigt berättelser om fisket av mörtar till farfaderns katt och den mörtmetarmusik han utvecklade. Till sin förvåning fann han sedan, genom Radio Luxemburg, att samma slags musik spelades i USA. Det var blues.

Den muntra föreställningen och musiken applåderades livligt och Annette Sandgren uttryckte publikens förtjusta tack till Greger innan det blev allmänt uppbrott efter en trevlig eftermiddag