Kvinnohistoria tema på medlemsmöte

| 25 januari 2023

Den 23 januari kom ett 25-tal medlemmar till Sjuan för att lyssna till Ann Sigfridsson.

SKPF pensionärernas första medlemsmöte för året hade kvinnohistoria som tema. Ett 25-tal medlemmar dök upp på Sjuans mötesplats för att lyssna till Ann Sigfridssons berättelser från förr.
Ann började med att berätta hur kvinnorna på 1800-talet försökte bli myndighetsförklarade. Det var antingen fadern eller maken som var kvinnornas förmyndare. De fick ingenting bestämma själva. Först 1863 blev de myndighetsförklarade, men inte vid 21 års ålder som männen utan vid 25 års ålder. 1884 blev de dock myndighetsförklarade vid samma ålder som männen.
Skråväsendet, som infördes under medeltiden, var ett organisationssystem för borgare som var hantverkare. Varje yrke var ett skrå och innebar ett visst monopol på yrken och privilegier. När det avskaffades 1846 underlättade det för kvinnor att försörja sig själva.

De allmänna läroverken på 1800-talet var avsedda enbart för män. Inte förrän 1924 fick även kvinnor studera i läroverken. På 1800-talet tillkom flickskolor vilket i viss mån kompenserade för att de var utestängda från läroverken.
Bageriväsendet var ett område där kvinnorna dominerade. Bagerierna ägdes oftast av män men sköttes av kvinnor. Hembagerier ägdes oftast av kvinnor som både bakade och sålde brödet i det egna hemmet.
Fotografyrket drevs ofta av kvinnor. De lärde sig yrket genom att vara assistent hos en fotograf och öppnade sedan eget. Det berättas om en kvinna som med sin kamera gick runt och erbjöd sig att fotografera hemma hos folk.
Hilda Ljungberg, Umeå, arbetade på Sparbanken och blev 1910 invald i stadsfullmäktige som första kvinna. Ragnhild Sandström, född i Överboda, utbildade sig till folkskollärare och blev 1944 länets första riksdagsman. En annan betydande politiker var Margot Wikström, Socialdemokrat. 1980 blev hon kommunstyrelsens ordförande och var kommunalråd i många år.
Ann Sigfridsson hann berätta om många drivande och handlingskraftiga kvinnor som gjort stort avtryck i samhället. Hon berättade även om Sigrid Holmström som tidigt blev moderlös och som 12-åring blev piga hos Hulda Sohlander som var en betydande personlighet i Norsjö. Sigrid har stått modell för pigan i boken ”Pigan och härligheten” av Lars Widding. Sigrid avancerade hela tiden och slutade som restaurangchef på Sävargården.
Ann applåderades livligt av den intresserade publiken och mötet avslutades med kaffe och fikabröd i Sjuans cafélokal.

Text Görel Lindahl Foto Görel Lindahl