Lyrisk avslutning på SKPF:s Höstmöte

| 18 oktober 2022

Den 20 oktober hade SKPF sitt stadgeenliga Höstmöte på Sjuans mötesplats

Med Höstvisa av Tove Jansson, gav Ange Turell, musiker, körledare med mera, SKPF:s Höstmöte en lyrisk avslutning. Anges framträdande hade föregåtts av SKPF:s stadgeenliga höstmöte där planering av kommande verksamhetsår skulle fastställas.

Mötesordförande var ordförande Barbro Kjellberg och sekreterare Gunny Blomgren. Föreslagen verksamhetsplan godkändes och likaså en höjning av medlemsavgiften 2023 till 190 kr. Det innebär en höjning med 10 kr trots att förbundet höjer avgiften med 15 kr. Styrelsen föreslog att resten skulle tas ur föreningens kapitaltillgångar, och förslaget till budget godkändes reservationslöst.
Inför förbundets kongress 2023 föreslog styrelsen att man ska skicka in två motioner, den ena om förbundets hemsida, den andra med förslag till bättre medlemsregister. Ordförande fick i uppdrag att skriva motionerna för vidarebefordran till distrikt och förbund.
Efter slutförda förhandlingar bjöd föreningen på en fikabuffé vilken var mycket uppskattad.

Sedan var det Ange Turells tur att äntra scenen med sin gitarr. Han spelar klassisk gitarr och hade valt ut ett knippe lyriska sång- och musikstycken. Han började med Jag ger dig min morgon, främst känd genom Fred Åkerström. Thorstein Bergmans underbara Om du nånsin kommer fram till Samarkand framfördes nästan andlöst lyriskt. Han framförde även några hurtigare visor som Trubbel av Olle Adolfsson samt några egna kompositioner. Framträdandet avslutades med Höstvisa, och Ange applåderades flitigt under det uppskattade framträdandet. Barbro Kjellberg avslutade sedan det välbesökta mötet med en del aktuell information.