Medlemsmöte om hemberedskap

| 23 april 2024

Carina Wiro, Civilförsvarsförbundet ,informerade om hemberedskap

Hemberedskap var tema vid SKPF pensionärernas medlemsmöte den 23 april. Ett 45-tal medlemmar hade sökt sig till Sjuans mötesplats för att höra Carina Wiro, Civilförsvarsförbundet, tala i detta aktuella ämne.
Carina informerade om att Sveriges Civilförsvarsförbund har i uppdrag av MSB, dvs Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, att utbilda allmänheten och öka deras förmåga att hantera allvarliga händelser och kriser. Myndigheten har själva lärt en hel del av Ukrainas hantering av den nuvarande krigssituationen där man till exempel byggt upp Trygghetspunkter där de drabbade även kan få mat och sovplats.

Men även i fredstid kan vi drabbas av allvarliga händelser där vi själva har eget ansvar att i möjligaste mån klara våra grundbehov själva, dvs vatten, värme, mat, sömn och kommunikation. Carina demonstrerade vad som är bra att ha i sin krislåda och gav många praktiska råd. Men även många i publiken bidrog med både kunskaper och konstruktiva synpunkter.
Sveriges nationella informationsnummer, 113 13, var okänt för många, och radions informationskanal vid kriser är P4. Det gavs stort utrymme för frågor vilka besvarades kunnigt och förtroendeingivande.
Efter denna föredragning serverades kaffe och tårta vilket samtidigt utgjorde jubileumsfika med anledning av att denna SKPF-avdelning bildades för 30 år sedan.
Medlemsmötet avslutades med att ordförande Barbro Kjellberg informerade om fortsatta aktiviteter fram till hösten.