Stadsplanering

| 20 maj 2021

Den 13 april genomfördes ett digitalt medlemsmöte med Mikael Berglund som inbjuden informatör om det planerade bostadsbyggandet i Umeå

På grund av kända faktorer genomfördes medlemsmötet den 13 april som ett digitalt möte, och ett relativt litet antal medlemmar var med via video. Mikael Berglund, ordförande i byggnadsnämnden i Umeå, var inbjuden att berätta om idéer och planer när det gäller bostadsbyggandet i kommunen. Han menade att byggandet av lägenheter är av största vikt när det gäller omsättningen på bostadsmarknaden, och han ser gärna att det byggs fler.
Han betonade samtidigt att de planer som görs, också innehåller tillskapandet av mötesplatser i bostadsområdena. Därigenom ges möjlighet till närservice, som t ex matvarubutiker, frisörer och annan service som kan underlätta för boende (inte minst för äldre) i området.
Många äldre villaägare tvekar till att sälja sitt hus och flytta till lägenhet, inte minst med tanke på kostnaden. De höga hyrorna gör att man bor kvar, även om ett lägenhetsboende i ett område med bra och nära service kan vara enklare och bekvämare. Han menade att något radikalt behöver göras när det gäller bostadsstödet för att göra det möjligt att flytta till ett, ibland bekvämare, boende.
Det blev, trots att detta inte var ett fysiskt möte, ett intressant och, och enligt deltagarna, ett mycket givande möte.
Mikael Berglund tackade för att han blivit inbjuden, och lovade också att vara guide på den busstur på samma tema, som flyttats från maj månad till någon gång senare under 2021. Förhoppningen är att smittspridningen upphört, och därmed också de restriktioner som i nuläget gäller.

Text Ingegerd Wejdemar