Styrelsen

| 10 augusti 2021

Under årsmötet den 14 juni -21 valdes en ny styrelse. Ny ordförande är Barbro Kjellberg och vice ordförande Gynny Blomgren

Fr.vä: Agneta Danielsson, ersättare, Siv Henricsson, ordinarie, Gunny Blomgren, vice ordförande, Sten Biström, kassör, Barbro Kjellberg, ordförande, Bengt Roukus, ersättare, Görel Lindahl, sekreterare, Annette Sandgren, ersättare
Saknas på bild: Åsa Andersson, ordinarie, Eva Nilsson, ersättare och Åke Johansson, ersättare