Trivselträffar på nätet

| 20 februari 2021

Från den 18 februari inbjuds medlemmarna att komma in i SKPF:s digitala mötesplats varje torsdag kl 14.00.

Pensionärsföreningen SKPF förlägger nu det mesta av sin verksamhet på nätet. Pandemirestriktioner har satt igång ett fruktbart nytänkande, och den digitala mötesplats som ABF:s Vännäsavdelning har byggt för SKPF Umeå har verkligen underlättat. Medlemmar med dator, surfplatta eller smartphone kan nu enkelt möta upp till olika möten och träffar.


Nytillskott i verksamheten är Trivselträffar på nätet varje vecka. Styrelsen ser till att det alltid finns minst två från styrelsen på plats varje gång så att det inte finns någon risk att besökare finner sig ensamma på mötesplatsen. Premiärträffen hade tio besökare och samtalen böljade mellan olika ämnesområden. Tanken är att man söker sig fram till bra former för träffarna. I anknytning till mötesplatsen finns även ”spelhallar” där man kan spela Bingo, kort, schack med mera. Mötesplatsen är mycket uppskattad och ger goda förutsättningar för utveckling i olika riktningar.