Tryggare ekonomi på äldre dar

| 30 november 2021

En halvdagskurs om privatekonomi på äldre dar genomfördes för nio medlemmar den 17 oktober och handlade bland annat om digitala verktyg för vår ekonomi, investeringsbedrägerier och vardagsjuridik.

Vi anordnade en kurs om privatekonomi för våra  medlemmar med hjälp av ett utbildningspaket från Finansinspektionen, FI. Till FI:s uppdrag hör bland annat att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden genom finansiell folkbildning

Det utbildningspaket som SKPF använde heter Tryggare ekonomi på äldre dar, och tar bland annat upp digitala verktyg för din ekonomi, konsumentinformation och verktyg, investeringsbedrägerier och vardagsjuridik.

Nio intresserade medlemmar deltog i en halvdagskurs där Görel Lindahl och Gunny Blomgren med hjälp av PowerPoint lotsade deltagarna genom de olika ämnesområdena. Det var ett livligt utbyte av tankar och erfarenheter hela tiden, samtidigt som det blev en repetition och överblick av ekonomiska fakta. Många nya företeelser fanns det anledning att begrunda och misstro mot vissa digitala verktyg ventilerades ingående
Den sociala samvaron och förplägnaden under dagen, var mycket uppskattad. Ytterligare minst en kurs planeras

Text Görel Lindahl Foto Görel Lindahl