Valberedningen har ordet

| 19 oktober 2021

Alla medlemmar kan komma med förslag till valberedningen om val av styrelseledamöter, inkl. ordförande, kassör och revisorer. Lämna förslag senast den 15 januari 2022

Umeå avdelning 45

Valberedningen har ordet

Valberedningen, som utsågs av medlemmarna vid årsmötet i mars 2021, har nu påbörjat sitt arbete.
Valberedningen består av tre medlemmar:
Åke Sundling, Birgitta Mukkavaara och Ingegerd Wejdemar
Uppdraget innebär att arbeta fram ett förslag på styrelseledamöter, kassör och revisorer, som ska presenteras för föreningens medlemmar kommande årsmöte (mars 2022).
Medlemmarna tar sedan ställning till förslaget vid årsmötet.

För att underlätta detta arbete, behövs också medlemmarnas engagemang för att styrelsen ska få den sammansättning som medlemmarna vill.
Vi vill därför att du kommer med förslag på personer
som kan vara intresserade av att ”komma med i gänget”, och som vill vara med och hålla föreningen levande och aktiv (och det är helt okej att föreslå sig själv).

Vi vill få dina förslag senast den 15 januari 2022
Du kan skicka dina förslag, med kontaktuppgifter, via e-post till: lingsund@hotmail.com,  eller kontakta valberedningens sammankallande, Åke Sundling, via sms: 0730 4047 55, eller ringa honom på samma telefonnummer.
Den/de du nominerar, ska också vara tillfrågad(-e).

Valberedningen kommer sedan att kontakta alla de föreslagna, och sedan arbeta fram ett förslag som läggs fram till årsmötet.

Uppdragen i styrelsen är både spännande, intressanta och givande.
Du får bland annat en möjlighet att få insyn och påverka hur kommunen hanterar de frågor som berör de seniora medborgarna, och vara med och planera föreningens egna aktiviteter- som exempelvis resor, medlemsmöten och andra trevligheter.