Noterat från månadsträffen 4/3

| 7 mars 2024

SKPF avd 49 Västervik har haft månadsträff i Marieborgskyrkan den 4 mars.

Inbjuden var Sofia Harrysson som informerade om sömnrelaterade andningsstörningar och behandlingar med bl a apnéskena alternativt CPAP-mask.
Information från senaste KPR-mötet gav Krister Örnfjäder om bl.a om kommunens Silviasystrar som nu jobbar på olika håll runt om i kommunen för att sprida den kunskap de fått ta del av samt om nya äldreboendet i Gamleby som fortskrider.

Ingela Brixlin informerade om den nya grupplivförsäkringen 60+ som trädde i kraft 1 februari 2024 och går att teckna via SKPF hos Folksam fram till 71 års ålder.
Information om kommande aktiviteter gavs och nytt programblad för år 2024 delades ut till medlemmarna.
Det bjöds på köttbullesmörgås till kaffet.
Lotteri med fina vinster
Underhållning i samarbete med ABF stod Lasse Åhlander för med kända och svängiga låtar som också avslutade månadsträffen.