Årsmöte, avd. 44 Växjö

| 19 mars 2023

Årsmöte med SKPF, avd. 44. 2023-03-15

96 medlemmar samlades i Kvarnhagskällans lokaler. Ordförande Laila Stein hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet.

Därefter tändes ett ljus och en tyst minut pålystes. Våra tankar gick till de medlemmar som lämnat oss under året som gått.

Sedan började årsmötesförhandlingarna. Som mötesordförande valdes Elsa Jönsson. Verksamhetsberättelsen gicks igenom, likaså den ekonomiska berättelsen. Beslut togs att godkänna dessa. Likaså beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Till ordförande för en tid på två år omvaldes Laila Stein.

Eftersom det har saknats valberedning under året var det styrelsens förslag som presenterades. Dock framlades ett annat förslag till ordinarie ledamot och då fattades det en revisor. Den som styrelsen föreslagit valde att stå kvar som ersättare. En ny revisor valdes på mötet.

Efter val och information avslutades mötet med avtackning av de som slutat i styrelsen.

Det bjöds på en stunds underhållning av Värends Spelmansgille.

Så följde det som alla väntat på, landgång, kaffe och kaka och det hela avslutades med dragning i lotteriet.