Årsmötet 28/2 2024

| 9 mars 2024

Vi träffades till en trevlig eftermiddag på Kvarnhagskällan i Växjö

Ordförande Laila Stein öppnade mötet och hälsade 116 medlemmar hjärtligt välkomna.

Därefter tändes ett ljus och en vacker dikt lästes till minne av de medlemmar som lämnat oss under året.

Till att leda årsmötet valdes Bernt Sjöström och till sekreterare valdes Eva Samuelsson.

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen som godkändes och lades till handlingarna.

Den ekonomiska berättelsen förklarades av kassör Göran Håkansson. Revisionens berättelse föredrogs av revisor Gunilla Lundström. Beslut fattades om att godkänna ekonomin och revisionen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2023.

Val av ny styrelse. Valberedningen, Gunvor Petersson ensam, har inte lyckats engagera nya styrelsemedlemmar och därför består styrelsen 2024 av endast fem ordinarie ledamöter.

För klubb Alvesta är Irene Niemi ansvarig.

Ny ordförande på ett år är Thomas Ingvarsson. Göran Håkansson valdes till kassör på två år. Göran Danielsson valdes till ny ledamot på två år. Sven-Åke Gustavsson och Ann-Kristin Lindquist har ett år kvar.

Gunilla Lundström och Bengt Carlsson kvarstår som revisorer. Gunvor Petersson är kvar i valberedningen men vill gärna att någon ytterligare ansluter sig.

Efter årsmötet fick vi en trevlig musikstund med trubadur Jens Nilsson. Vi deltog också i en trevlig musikgissningstävling under hans ledning.

Sen var det dags att låta sig väl smaka av en god landgång, dricka och vi avslutade med kaffe och kaka.

Dragning i lotteriet följde och sen avtackades de avgående styrelsemedlemmarna.

Den nya styrelsen presenterade sig som avslutning.