Avslutning studiecirklar 20 maj 2022

| 26 maj 2022

Årets studiecirklar om Vilhelm Moberg och Elin Wägner

Studieansvariga hade bjudit in alla deltagare och ledare till gemensam avslutning 20 maj.

Föreläsare Ulf Nilsson tog oss med på en resa i ord och bild i Vilhelm Mobergs hembygd. Under en timme fick vi se och höra mycket intressant om Moberg som person och hans författarskap. Elin Wägners likhet med kritik mot samhället belystes också.

Efter kaffe och fralla fick deltagarna fylla i en lapp om vad de önskar för ämne till höstens studiecirklar.

Information gavs också om en resa för cirkeldeltagare till Österlen.

Även information om kommande aktiviteter i SKPF lämnades.