Medlemsmöte 16/5 2024, SKPF avd.44 Växjö

| 18 maj 2024

Majmötet besöktes av ett femtiotal medlemmar. Hur vi skyddar oss mot brand var ämnet för dagen.

Vi välkomnade våra medlemmar och dagens program började med att Thomas Vrååk från Brandskyddsföreningen gav oss en bra och pedagogisk genomgång om vad vi ska tänka på när det gäller brandskyddet i hemmet.  Många vet men gör vi som vi lärt? Kollar vi brandvarnaren? Har vi en brandsläckare till hands om vi behöver? Hur många har en brandfilt tillgänglig?
Många bränder startar av att vi glömmer att släcka ljus. Nu finns batteriljus som är ett bra alternativ. Thomas påpekade att vi får svårare att röra oss när vi blir äldre Det tar längre tid för oss att uppfatta att det brinner och många röker och kan starta bränder.

Vi fick en informativ broschyr i text och bild , 1.Minska risken för brand. 2.Brandvarnare räddar liv. 3. Så här använder du en brandsläckare.  4. Gör rätt när det brinner och rädda liv.  5. Släck branden så här.  6. Stäng in branden.  7. Gå aldrig ut i ett trapphus fyllt med rök.
Thomas avtackades med en varm applåd och en blombukett som tack.

Styrelsen informerade om kommande händelser. Vi avslutade med trevlig samkväm och en jättegod räkmacka och kaka till kaffet.