Medlemsmöte 23 februari 2023

| 26 februari 2023

Välbesökt medlemsmöte i februari

Drygt 60 personer kom till årets första medlemsmöte. På programmet stod information från Fonus och Folksam.

Ordförande hälsade alla hjärtligt välkomna och särskilt våra nya medlemmar som kommit till sitt första möte.

Fonus informerade om vad man ska tänka på vid dödsfall. De hade med sig exempel på urnor och en kista. De gick utförligt igenom vad varje person bör tänka på att skriva ner om hur man vill ha det efter sin död. Om man gör detta så underlättar man för sina anhöriga. Ett tungt ämne men nog så viktigt. De informerade om Vita arkivet och hur man kan förvara det, digitalt och i pappersform. Alla som ville fick ett ex av Vita arkivet med sig hem.

Efter kaffepausen var det dags för Folksam att informera om de försäkringar som man kan teckna via sitt medlemskap i SKPF.

Styrelsen informerade om kommande möten och resor.

Mötet avslutades med att ordföranden tackade för idag och hälsade alla välkomna till årsmötet 15 mars.