SKPF knapp bild

Medlemsmöte med SKPF Pensionärerna avdelning 44 Växjö

| 10 februari 2018

Rapport från medlemsmöte med SKPF-pensionärerna avdelning 44 Växjö 2018 02 08.

Årets första medlemsmöte hölls i Sigfridssalen på IOGT/NTO.

Mötet inleddes med att ordförande Ingemo Gustafsson hälsade alla välkomna och riktade ett särskilt välkommen till de nya medlemmarna.
Därefter lämnade hon viktig information om var nödutgångarna fanns.

SKPF-kören hälsades välkommen. De tog ton och sjöng vårsånger under ledning av Elny Elmgren och med Valter Jonsson på dragspel. Efter avslutning på underhållningen applåderade puibliken och de medverkande avtackades med röda rosor.

Ingemo lämnade aktuell information från förbundet:
– Att kraven från pensionärsorganisationerna gett resultat och nu kommer den sänkta tjänstepensionen att återställas till 2017 års nivå.
– Hon berättar sedan om våra utsedda representanter i förbundets styrels och kommittéer.
– Att vårt årsmöte hålls den 8 mars på restaurang Rasken.
– Att avdelningen kommer att vara representerad på Seniormässan den 1 och 2 mars i Fortnox Arena.
– Att Växjös fyra lokala pensionärsorganisationer den 18 april kommer att ordna en paneldebatt i Ulriksbergskyrkan i Växjö. Inbjudna till att ingå i panelen är politiker från de åtta olika partierna.

Eva Samuelsson informerade om några av våra kommande resor. Det blir resor till Öland. Två resor till Ullared den första den 16 maj. En teaterresa i sommar till Kalmar är också på gång.

Bo Rönnebring NTF visade bilder och informerade om trafiksäkerhetsarbetet i NTF. De har också ett nära samarbete med polisen. En bild visade årtal då viktiga trafiksäkerhetshändelser skett. Som till exempel uppfinningen av reflexbrickor och högertrafikomläggningen. Det långsiktiga arbetet med att minska trafikolyckorna för att nå nollvisionen startade redan 1997. Vi fick se bilder på statistik på antalet skadade och dödade i trafiken. Sist visades bilder på cykelöverfarter och övergångsställe där cyklister har företräde att korsa en väg.
Bo avtackades med en bukett rosor för en mycket informativ och lärorik föreläsning.

Dragning på de sålda lotterna och fika avslutade mötet.