Rapport från årsmöte den 7 mars 2019

| 11 mars 2019

Den 7 mars genomfördes årsmötet på restaurang Rasken på universitetsområdet i Växjö.

112 medlemmar hade hörsammat inbjudan till årsmötet på restaurang Rasken på Universitetsområdet den 7 mars kl. 15.00.

Mötet inleddes med att Ingemo Gustafsson tände ett ljus och läste en dikt, samt pålyste en stunds tystnad över de medlemmar som gått bort under året.

Efter genomförda årsmötesförhandlingar ser styrelsen ut enligt följande:

Ordförande Laila Stein, Vice ordförande Birgitta Sjögren, Sekreterare Eva Samuelsson, Vice sekreterare Margareta Granquist. Övriga ledamöter: Ingemo Gustafsson och Solveig Anderberg. Ersättare: Bengt Carlsson, Inger Nilsson, Gunilla Hansson och Ann-Kristin Lindquist.

SKPF kören underhöll oss med nåra vårsånger, därefter följde kaffe och en utsökt landgång.

Information lämnades om kommande aktiviteter såsom resor och studiebesök. Information från Regionens pensionärsråd lämnades av Gunvor Petersson.

Mötesordförande Sven-Åke Gustavsson tackades med en blombukett för att han skött klubban så förnämligt. Därefter avtackades följande personer för långt arbete i styrelsen, det var avgående ordförande Ingemo Gustafsson, Barbro Karlsson, Shirley Johansen och Maj Widing. Vidar avtackades Eva Johnsson, Ingrid Svensson och Louice Glamberger vilka lämnar sina uppdrag i valberedningen, Marianne Karlsson som varit revisorsersättare avtackades också. Mötet avslutades med  lottdragning.