SKPF knapp bild

Rapport från årsmöte med SKPF Avd. 44 2018 03 08

| 10 mars 2018

Årsmötet hölls på Restaurang Rasken i Växjö med nästan 100 medlemmar närvarande.

Mötet inleddes med att musikgruppen Bälgskrynklarna underhöll oss med gamla slagdängor, som de flesta trallade med i.

Därefter tände Roland Isaksson ett ljus och läste dikten Kontrapunkt av Johannes Edfeldt.

Ordförande Ingemo Gustafsson pålyste en stunds tystnad över de medlemmar som gått bort under året.

Efter genomförda årsmötesförhandlingar ser styrelsen ut enligt följande: Ordförande Ingemo Gustafsson, ledamöter Babro Karlsson, Laila Stein, Eva Samuelsson, Shirley Johansen och Helge Sandberg. Erättare: Bengt Carlsson, Maj Widing, Inger Nilsson och Birgitta Sjögren.

Information lämnades om kommande resor, Barbo Karlsson informerade om en resa till Fagerås/Nydala kloster, Eva Samuelsson om resa till Ullared, en teaterresa till Kalmar och musikunderhållning på Katedralskolan och eventuellt en hemlig resa till hösten.

Solveig Gustafsson informerade om pågående studiecirklar samt övriga aktiviteter i föreningen. Passade sedan på att tacka för den tid hon har varit förtroendevald i styrelsen.

Dagens mötesordförande Sven-Åke Gustavsson tackades med en blombukett för att han skött klubban så förnämligt.

För långt arbete i styrelsen avtackades följande tre personer: kassör Curt Danielsson och ledamöterna Solveig Gustafsson och Gun Ekelund. Ordförande Ingemo Gustafsson överlämnade varsin blombukett och riktade ett stort tack.

Mötet avslutades med kaffe, landgång och kaka.