Valberedningsutbildning i Växjö

| 26 september 2019

Den 20 september ordnades valberedningsutbildning i Växjö.

Avd.44 Kronoberg hade tillsammans med ABF ordnat en valberedningsutbildning i Växjö den 20 september. Deltog gjorde valberedare från distrikt Kalmar, Blekinge och Växjö.

Dagen inleddes med fika och därefter en genomgång av vad det innebär att vara valberedare och förslag på arbetssätt. I detta höll verksamhetsutvecklare Ola Persson från ABF.

Efter lunch följde samtal om olika frågor som berör bland annat samarbete styrelse och valberedning. Samt den viktigaste frågan av alla: Hur får vi människor att ställa upp och vilja åta sig uppdrag. Detta samtal leddes av Lasse Dahl från ABF och Laila Stein studieansvarig i distrikt Kronoberg.

Dagen avslutades med ett tack till alla närvarande från ABF, och från distriktens valberedare framfördes tack samt en önskan om en uppföljning om hur arbetet gott på hemmaplan.