GUIDAD VISNING AV STOCKHOMS STADSHUS

| 12 april 2022

Måndagen 26 september kl. 13.00

Stadshuset är en byggnad som inrymmer många aktiviteter men först och främst är det en politisk kontorsbyggnad och i Rådssalen sammanträder Stockholms kommunfullmäktige var tredje måndag.

Den guidade visningen ger oss en inblick i stadshusets historia, politik, arkitektur och nobelfester.

Visningen tar c:a 45 min.

Vi träffas utanför Stadshuset, Hantverkargatan 1

Kostnad: 80 kr för medlem, 110 kr för medföljande icke medlem

OBS! Begränsat antal deltagare

Anmälan måste vara oss till handa senast den 16 maj. Se separat ruta om nytt anmälningsförfarande.

P.g.a. Begränsat antal biljetter, avvakta med betalning tills du fått kallelse och inbetalningskort. (ca. 14 dagar innan visningen.)

 

OBS! Nya rutiner för anmälan och betalning till våra aktiviteter

Anmälan till våra aktiviteter, som är bindande, sker under expeditionstid måndag-onsdag kl 10-13, till tel. 08-618 35 80 eller 076-024 50 87 alternativt med e-post till ”stockholm.avd2@skpf.se” eller med vanlig post till, SKPF Avd. 2, Störtloppsvägen 12, 129 47 Hägersten. Ange tydligt namn, personnummer/medlemsnummer och telefonnummer avseende alla deltagare du anmäler.

Betalning sker till bankgiro 5471-4696. Vänligen ange i meddelandefältet ditt namn och vilken aktivitet betalningen avser. Vid anmälan till aktiviteter med begränsat antal deltagare, avvakta bekräftelse innan du betalar in avgift.

Om måltid ingår i aktiviteten måste den som har speciella önskemål ifråga om maten meddela detta vid anmälan.

Undrar du över något kontakta oss på telefon eller e-post enl. ovan.