KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2022 - NYTT DATUM

| 19 januari 2022

På grund av hårdare restriktioner med anledning av den pågående pandemin har förbundsstyrelsen rekommenderat att vi flyttar fram alla årsmöten. Detta för att årsmötena skall kunna genomföras under så trygga och säkra förhållanden som möjligt. För vår del innebär detta att avdelning 2:s årsmöte 2022 flyttas till 5 maj 2022. Med anledning av detta aviserar vi härmed en ny kallelse till årsmöte.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2022

Torsdagen den 5 maj 2022 kl 13.00 håller SKPF Avd. 2 årsmöte i Hägerstensåsens Medborgarhus.

Ur dagordningen:

 • Verksamhetsberättelse 2021 och Bokslut 2021
 • Revisorernas berättelse samt styrelsens ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021
 • Val till styrelsen
 • Val av revisorer
 • Val av representantskapsledamöter
 • Val av valberedning att verka fram till årsmötet 2023 

  Mötet avslutas i sedvanlig ordning med något ätbart och underhållning.

   

  Anmälan till mötet kan göras redan nu under telefontid kl 10.00-13.00 måndag, tisdag och onsdag på tfn 08-618 35 80 eller 076-024 50 87 samt med e-post till: stockhom.avd2@skpf.se

  Anmälan till årsmötet måste vara oss tillhanda senast den 20 april.

VI SER FRAM EMOT ERA NOMINERINGAR OCH STYRELSEN VÄLKOMNAR NYA MEDARBETARE!

STYRELSENS NUVARANDE SAMMANSÄTTNING:

Ordförande, Margareta Boman (1 års mandattid kvar)

Kassör, Benita Rosberg (mandattiden går ut, möjligt omval)

Ordinarie ledamöter

Margit Hammarström (1 års mandattid kvar)

Margaretha Persson (1 års mandattid kvar)

Margreth Andersson (1 års mandattid kvar)

Anita Andersson (mandattiden går ut, möjligt omval)

Gunilla Wästersjö Michailidis (mandattiden går ut, möjligt omval)

Ersättare

Inga Lundvall (mandattiden går ut, möjligt omval)

Hugo Klappenbach (mandattiden går ut, möjligt omval)

TILL FÖLJANDE UPPDRAG BEHÖVER VI NOMINERINGAR:

Kassör – mandattid 2 år

Ordinarie ledamöter

2 ledamöter – mandattid 2 år

Ersättare

2 ersättare – mandattid 1 år

Senast den 13 april behöver vi ha fått in era nomineringar.

De nominerade skall vara medlemmar i SKPF Avdelning 2 och tillfrågade om uppdraget. Valberedningen behöver namn och telefonnummer till de nominerade samt uppgift om till vilket/vilka uppdrag de nominerats. Samma person kan nomineras till mer än ett uppdrag.

Nomineringarna skickas i slutet kuvert märkt Valberedningen till: SKPF Avdelning 2 (Valberedningen), Störtloppsvägen 12, 129 47 Hägersten Vi accepterar nomineringar per e-post till: stockhom.avd2@skpf.se