Kallelse till årsmöte

| 27 november 2021

Torsdagen den 24 februari 2022 kl. 13.00 håller SKPF Avd. 2 årsmöte i Hägerstensåsens Medborgarhus

Ur dagordningen:
• Verksamhetsberättelse 2021
och Bokslut 2021
• Revisorernas berättelse samt
styrelsens ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2021
• Val till styrelsen
• Val av revisorer
• Val av representantskapsledamöter
• Val av valberedning att
verka fram till årsmötet
2023.

Mötet avslutas i sedvanlig ordning med något ätbart och underhållning.
Vidare information om årsmötet meddelas i nummer 1 2022 av tidningen SKPF Veteranerna.

Anmälan till mötet kan göras redan nu under telefontid kl. 10.00-13.00 måndag, tisdag och onsdag på tfn 08-618 35 80 eller 076-024 50 87            samt med e-post till: stockhom.avd2@skpf.se
Senast den 14 februari måste vi ha fått in anmälan.

STYRELSENS NUVARANDE
SAMMANSÄTTNING:
Ordförande, Margareta Bohman (1 års mandattid kvar)
Kassör, Benita Rosberg (mandattiden går ut, möjligt omval)

Ordinarie ledamöter
Margit Hammarström (1 års mandattid kvar)
Margaretha Persson (1 års mandattid kvar)
Margreth Andersson (1 års mandattid kvar)
Anita Andersson (mandattiden går ut, möjligt omval)
Gunilla Wästersjö Michailidis (mandattiden går ut, möjligt omval)

Ersättare
Inga Lundvall (mandattiden går ut, möjligt omval)
Hugo Klappenbach (mandattiden går ut, möjligt omval)

TILL FÖLJANDE UPPDRAG
BEHÖVER VI NOMINERINGAR:
Kassör – mandattid 2 år
Ordinarie ledamöter
2 ledamöter – mandattid 2 år
Ersättare
2 ersättare – mandattid 1 år

VI SER FRAM EMOT ERA NOMINERINGAR OCH STYRELSEN VÄLKOMNAR NYA MEDARBETARE!

Nominera senast 31/1
Senast den 31 januari behöver vi ha fått in era nomineringar. De nominerade skall vara medlemmar i SKPF Avdelning 2 och tillfrågade om uppdraget.
Valberedningen behöver namn och telefonnummer till de nominerade samt uppgift om till vilket/vilka uppdrag de nominerats. Samma person kan nomineras till mer än ett uppdrag.

Nominera via post eller e-post
Nomineringarna skickas i slutet kuvert märkt Valberedningen till: SKPF Avdelning 2 (Valberedningen), Störtloppsvägen 12, 129 47 Hägersten
Vi accepterar nomineringar per e-post till: stockhom.avd2@ skpf.se