Ordförande har ordet:

| 5 mars 2019

Meta Lindqvist, ordförande avdelning 2 har ordet!

Meta Lindqvist

God fortsättning på det Nya Året

När vi nu håller nummer ett av vår tidning Veteranerna i handen skriver vi 2019.

Av hela mitt hjärta önskar jag att ni alla haft en fin och fridfull jul och att inte ensamhetens fula tryne knackat på dörren.

Oj vad åren går fort men vår organisation är ung och fri i tanken.

Vi står som vanligt inför nya utmaningar när det gäller att tillvarata pensionärers intressen i en kamp som vi bara kan klara tillsammans. Alla är lika viktiga i detta arbete.

Berit Bölander ordförande i SKPF Pensionärerna och Christina Tallberg ordförande i PRO har tillsammans skrivit en gemensam debattartikel som vänder sig till de politiska partierna i frågan om lön och pension (uppskjuten lön) ska beskattas lika. Det är viktigt att detta krav finns med i programmet hos den nya regeringen.

Ett sorgligt konstaterande är att i Sveriges Riksdag är endast 6 av 349 ledamöter över 65 år. Våra krav och förhoppningar måste vara väl kända för alla riksdagens ledamöter.

Ni finner också inbjudan till vårens olika aktiviteter på andra platser i tidningen.

Hoppas vi alla ses i olika sammanhang under året.

 

Glöm inte vårt ÅRSMÖTE den 7 mars på Hägerstensåsen

Glöm heller inte att nominera ledamöter till avdelningsstyrelsen

Meta Lindqvist