Ordförande har ordet

december 2019

Meta Lindqvist, ordförande Avdelning 2 har ordet.

Meta Lindqvist

Känns att hösten knackat på dörren. Dagarna har blivit kortare, och trädens löv faller.

Den sociala gemenskapen är viktig för våra medlemmar i SKPF och det märks inte minst den här årstiden.

Projektet  ”Bättre tänka efter före ”, som vi driver tillsammans med PRO, fortsätter det här året ut. Hur det blir i framtiden vet vi i skrivande stund inget om.

Vår ambition i styrelsen är, att våra medlemmar kan hållas sig aktiva genom studiecirklar, kulturträffar och vår reseverksamhet. Vi kan säkert göra en del av vår verksamhet bättre men till det behöver vi er hjälp med tips idéer och engagemang. Det är trots allt tillsammans vi kan bli ännu bättre och vi behöver fler medlemmar som aktivt ställer upp som ledamöter i styrelsen. Kom upp till oss och prata vi finns på expedition måndagar, tisdagar och onsdagar mellan klockan 09:00 – 12:00

2020 har förbundet kongress. Kongressen är vårt förbunds högsta beslutande organ och sammanträder vart tredje år.  Motion till kongressen kan väckas av dig som enskild medlem. Motion från enskild medlem ska skickas till avdelningsstyrelsen för behandling av avdelningen, som ska yttra sig över varje motion. Av avdelningen behandlade motioner ska skickas till distriktsstyrelsen för behandling av distriktet, som ska yttra sig över varje motion. Om en motion har avstyrkts ska den ändå, om motionären kräver det, skickas av distriktsstyrelsen till förbundets verkställande utskott.  Motion ska ha kommit till verkställande utskottet senast sex månader före kongressens sammanträde. Förbundsstyrelsen ska ge ett utlåtande över varje motion, som kommit in i rätt tid till verkställande utskottet.

Alla medlemmar kan med andra ord göra sin röst hörd ända upp i förbundets högsta beslutande organ utan att bli stoppad på vägen.

Har du en bra idé men är osäker på hur du ska formulera dig? Slå en signal till expeditionen så bestämmer vi en dag du kan komma upp så hjälps vi åt.

Passa på det dröjer tre år till nästa tillfälle. Jag önskar er alla en riktigt fin och trevlig Jul och ett fantastiskt Gott Nytt År. Efter helgerna ses vi åter i verksamheten.

Ordförande avd. 2
Meta  Lindqvist