Rapport från Medlemsresan

| 5 december 2018

Årets Medlemsresa genomfördes den 10-11 oktober som vanligt med Viking Cinderella. Inte mindre än 93 medlemmar från alla distriktets avdelningar deltog. Resans första dag inleddes med lite bubbel och en kort introduktion till föreläsningsdagens innehåll för att sedan följas av en välsmakande à la carte middag under livliga samtal och avslutades med samvaro i spridda grupper bland båtens alla aktiviteter.

Tyvärr blev det inte mycket tid för introduktionen och alls ingen tid för mingel, vilket vi hade planerat, då vi på grund av att båten just denna dag skulle inspekteras och att vi därför inte kunde gå ombord en timma före avfärd. Det är inte alltid det går som planerat.

Dag två ägnades åt intressanta och lärorika föreläsningar i ämnena ”mat för livet”, ”mobiltelefoni” och ”skärgården och dess historik”.

Det är fantastiskt roligt att kunna resa så här många tillsammans, knyta nya kontakter och återknyta gamla sådana och dessutom lära sig ett och annat man inte tidigare kände till. Stort tack till våra duktiga och uppskattade föreläsare och sist men inte minst stort tack till er alla medlemmar som gjorde resan så innehållsrik och inspirerande.

Gunilla Wästersjö Michailidis