Resekommittéens planer för 2019

| 5 december 2018

För 2019 planerar resekommittéen att genomföra en kortare resa i mars/april samt en hemlig resa i maj. Under september planerar vi för den årliga medlemsresan ombord på Cinderella med tre föreläsare dag två. Innehållet är i skrivande stund inte fastställt. Vi är tacksamma för förslag till intressanta ämnen. Före jul 2019 planerar vi för ett julbord till sjöss och en resa till någon plats med trevlig julmarknad och så givetvis ett julbord.